Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


Zreformowany kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Na początku roku 2021 kierunek został gruntownie zreformowany w celu lepszego dopasowania do wymagań rynku pracy. Zmieniono treści nauczania i program zajęć.

Logo
Logo

Przygotowanie do transformacji

Branża energetyczna podlega obecnie ogromnym przekształceniom. Rozpoczęte i planowane zmiany technologiczne wiążą się z olbrzymimi inwestycjami, co oznacza zapotrzebowanie na specjalistów od nowoczesnych technologii.

Nowoczesne technologie

Zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii (OZE), to znaczy technologii do przetwarzania energii:

 • słonecznej
 • wiatrowej
 • geotermalnej
 • wodnej z naturalnych i sztucznych zbiorników wody

Obok najnowszych, często dopiero wdrażanych rozwiązań technicznych, przedstawiamy również tradycyjne, najbardziej rozpowszechnione technologie.

Logo
Logo

Przemysł 4.0

W zagadnieniach technicznych uwzględniamy założenia tzw. czwartej rewolucji przemysłowej:

 • automatyzacja procesów przemysłowych
 • zdalna kontrola maszyn
 • Internet of Things

Informatyczne narzędzia inżynierskie

Studenci nabierają doświadczenia między innymi przez naukę obsługi specjalistycznego oprogramowania do analiz inżynierskich. Zaczynamy od aplikacji dla grafiki technicznej, a na późniejszych semestrach przechodzimy do złożonych pakietów do projektowania i analizy procesów zachodzących w maszynach.

Takie podejście zapewnia możliwość błyskawicznego wdrożenia do zadań zawodowych.

Logo

Możliwości zatrudnienia

Obszary zatrudnienia absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych:

 • energetyka zawodowa
 • energetyka rozproszona (OZE)
 • transport i mobilność
 • zautomatyzowana produkcja przemysłowa
 • przemysł maszynowy

Przedsiębiorstwa

Podmioty gospodarcze zatrudniające naszych absolwentów:

 • biura projektowe
 • producenci podzespołów i całych maszyn
 • zakłady energetyczne
 • firmy serwisowe
 • importerzy i dostawcy maszyn

Studia 2-go stopnia

W roku akademickim 2021/22 planujemy zreformować program studiów drugiego stopnia, magisterskich. Studia tego rodzaju będą stanowiły naturalną kontynuację studiów pierwszego stopnia.

 
Regulamin i polityka prywatności