Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki


Dlaczego nasz kierunek?

Proponowany kierunek studiów stanowi odpowiedź na wrastające zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie maszyn i urządzeń energetycznych. Bezpośrednią przyczyną zapotrzebowania są zmiany w sposobie wytwarzania energii elektrycznej na świecie, a przede wszystkim w Polsce.

Postulaty odejścia od energetyki opartej na węglu, wdrożenie instalacji gazowych i znaczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej stanowi zapowiedź dużych inwestycji w infrastrukturę i sprzęt. Oznacza to wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów posiadających aktualną wiedzę, umiejętności i kompetencje w dziedzinie projektowania, wytwarzania i montażu, a następnie eksploatacji i diagnostyki energetycznych obiektów technicznych.

Równolegle następuje gwałtowny wzrost popularności technologii rozproszonej generacji energii elektrycznej i ciepła. Zwiększa się liczba indywidualnych użytkowników instalacji energetycznych, a prowadzone i zapowiadane programy rządowe i europejskie zmierzają do utrzymania tego trendu. Przekłada się to na rosnącą liczbę przedsiębiorstw dostarczających technologie dla energetyki rozproszonej, produkujących podzespoły i całe instalacje oraz oferujących usługi serwisowe.

 
 

Wykształcenie

Wiedza i kompetencje absolwentów obejmują cały cykl życia maszyn i urządzeń energetycznych, to znaczy:

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn energetycznych będzie przygotowany do pracy w zawodach związanych z maszynami i urządzeniami w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w zawodowej i rozproszonej energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyjątkowo szeroki zakres stosowania maszyn i urządzeń energetycznych w rozmaitych gałęziach gospodarki, od przetwórstwa żywności, przez automatyczne linie produkcyjne, aż po transport i mobilność, sprawia, że pozyskane w trakcie studiów wiedza i umiejętności są cechami pożądanymi na rynku pracy.

Uczestnicy studiów będą potrafili wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie do projektowania części i zespołów maszyn oraz do analizy warunków ich eksploatacji. Będą przygotowani do prowadzenia badań diagnostycznych i nadzoru pracy maszyn zgodnie ze standardowymi, a także innowacyjnymi metodami. Szczegółowe techniki obsługi infrastruktury energetycznej będą potrafili połączyć z wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysł 4.0) w zakresie wymiany danych i automatyzacji.

 

Studia 2-go stopnia, magisterskie

W roku akademickim 2021/22 planujemy zreformować program studiów drugiego stopnia, magisterskich. Studia tego rodzaju będą stanowiły naturalną kontynuację studiów pierwszego stopnia.